start2 (4)
40654,40663,40675,
   
 
 
NOUVEAUTÉS
 
 
MATIÈRES
 
 
CODES
 
 
REVUES
 
 
COLLECTIONS
 
 
NUMÉRIQUE
 
 
 
 
Biens
Construction
Contrats et obligations
Libéralités
Personnes et famille
Protection de la jeunesse
Responsabilité civile et assurances
Testaments et successions
Affaires
Concurrence, consommation, pratiques du commerce
Contrats
Droit financier, bancaire et comptable
Sociétés
Transports
En général
Impôts directs
Impôts indirects
Humanitaire, de la guerre
International pénal
International privé
International public
Relations internationales, diplomatie
Droit d’auteur et médias
Propriété industrielle
Constitutionnel
Contentieux administratif et Conseil d’Etat
Cour constitutionnelle
Enseignement, agents de l’état et parastataux
État, Régions, Communautés, Provinces, Communes
Finances publiques
Marchés publics
Nationalité et étrangers
Police et milice
Pénal social
Sécurité sociale
Travail
Droit & Religion
Sport & droit
Paradigme
 
Vermogensplanning in de Praktijk (VIP)
Rédacteur en chef : Peter Meeuwssen, Isabelle Verhulst

VIP verschijnt viermaal per jaar. Elk nummer telt 40 à 50 blz. Formaat A4.


Abonnement jaargang 2017: 145 euro
Los nummer 2017: 55 euro

Download de bestelbon voor de jaargang 2017
>>>>BESTELBON

>>>> Lees het interview met mevr. Isabelle Verhulst (lid van de redactie van VIP en Head of Wealth Analysis & Planning - Belfius Bank) naar aanleiding van de lancering van VIP

 
 
Description

Het tijdschrift VIP wil actuele thema’s in de vermogensplanning op bevattelijke wijze behandelen  waarbij steeds uiterst praktijkgericht wordt geschreven.

Vermogensplanning wordt vanuit een zo breed mogelijke invalshoek benaderd waarbij verschillende rechtstakken aan bod komen (o.a. personen- en familierecht, vennootschapsrecht, fiscaal recht, …) en waardoor er aan de verschillende professionele actoren in de vermogensplanning praktische informatie wordt verstrekt.

Doelgroep:  Accountants, Bankiers, Notarissen, Advocaten

Elk nummer bevat:

- Doctrine bestaande uit een aantal korte, bevattelijke artikelen (samen een 20-tal pagina’s).

- Rechtspraak: duiding bij uitspraken 

- Actualia: kort overzicht van en summiere duiding bij wetgeving, rechtspraak, aanbevelingen en adviezen, internationale aspecten

- Opinierubriek waarin onder meer ethiek een plaats krijgt (bv. psychologie en ethiek bij de overdracht van familiebedrijven, hoe te werk gaan bij tegenstrijdige verwachtingen van betrokken partijen bij bv nieuw samengestelde gezinnen

VIP  is een onmisbaar instrument voor iedereen die van ver of van nabij betrokken is bij vermogensplanning: voor notarissen, advocaten, , accountants en belastingconsulenten,  boekhouders, revisoren, private bankers en alle andere mogelijke adviseurs. Kortom voor iedereen die op een kwaliteitsvolle wijze een zorgvuldig en aangepast advies wil verstrekken aan de cliënt die worstelt met vragen rond vermogensplanning4 nummers per jaar / 40 à 50 pagina’s per nummer / A4-formaat

Om  een beter zicht  te krijgen op de inhoud van het tijdschrift VIP, raadpleeg de inhoudstafels van de afzonderlijke nummers hieronder.

Zo komen ondermeer aan bod (voorlopige lijst,  onder voorbehoud):

- Enkele aandachtspunten bij het oprichten en de werking van een Belgische Burgerlijke Maatschap
- Een (kritische) evaluatie van de regeling betreffende de overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen in het Vlaamse Gewest
-Update levensverzekeringen
- Cassatie aanvaardt einde tontine bij einde van de relatie
- Een wettelijk kader voor financieel planners en financiële planning
- De waardering van het vruchtgebruik in geval van omzetting in een
kapitaal in het licht van de wet van 22 mei 2014
- Overdracht familiale onderneming

- Gevaar van veinzing bij de verkoop van een onroerend goed aan familie
- Ernstige fiscale fraude
- Ruling verblijvingsbeding
- Ruling private stichting
- Europese erfrechtverordingen
- Beslissing van de administratie betreffende verrichtingen tussen de vennoot en zijn vennootschap
- Evolutie van de anti-misbruikbepaling

 
Newsletters
Consultez la liste complète et inscrivez-vous !
 
 
 
Flux RSS
Consultez la liste...............