start2 (4)
40654,40663,40679,
   
 
 
NOUVEAUTÉS
 
 
MATIÈRES
 
 
CODES
 
 
REVUES
 
 
COLLECTIONS
 
 
NUMÉRIQUE
 
 
 
 
Biens
Construction
Contrats et obligations
Libéralités
Personnes et famille
Protection de la jeunesse
Responsabilité civile et assurances
Testaments et successions
Affaires
Concurrence, consommation, pratiques du commerce
Contrats
Droit financier, bancaire et comptable
Sociétés
Transports
En général
Impôts directs
Impôts indirects
Humanitaire, de la guerre
International pénal
International privé
International public
Relations internationales, diplomatie
Droit d’auteur et médias
Propriété industrielle
Constitutionnel
Contentieux administratif et Conseil d’Etat
Cour constitutionnelle
Enseignement, agents de l’état et parastataux
État, Régions, Communautés, Provinces, Communes
Finances publiques
Marchés publics
Nationalité et étrangers
Police et milice
Pénal social
Sécurité sociale
Travail
Droit & Religion
Sport & droit
Paradigme
 

D & T verschijnt tweemaal per jaar. Elk nummer telt 150 à 200 blz. Formaat 16 x 24 cm.

Abonnement jaargang 2017: 200 euro
Los nummer 2017: 120 euro

Download de bestelbon voor de jaargang 2017
>>>>BESTELBON

Waarom een nieuw tijdschrift over deontologie en tuchtrecht?

 
 
Description

Heel wat beroepen (rechters, artsen, architecten, ambtenaren, advocaten, bedrijfsrevisoren...)  hebben van oudsher een eigen deontologie. Alsmaar meer andere beroepsgroepen (landmeters, vastgoedmakelaars, journalisten...)  willen zich profileren met een eigen deontologie en handhavingsysteem. Wie zo’n beroep uitoefent moet zich niet alleen correct gedragen t.a.v. zijn of haar collega's maar ook t.a.v. de "klanten". Voor wie deze deontologie niet respecteert dreigt tuchtrechtelijke vervolging. 

Waarom een tijdschrift over deontologie en tuchtrecht?

 

Deontologie en tuchtrecht krijgen veel media-aandacht. De publieke opinie verwacht van die beroepsbeoefenaars méér dan alleen de wet naleven: zij moeten te vertrouwen zijn. Het publiek verwacht ook een behoorlijke beroepsuitoefening die verder gaat dan wat alleen maar technisch correct is.  

In België bestaan er diverse deontologische systemen en tuchtrechtelijke procedures.
Het nieuw tijdschrift Deontologie & Tuchrecht is in het leven geroepen om de gelijkenissen en de verschillen tussen deze systemen en procedures te onderzoeken en om beroepsgroepoverstijgende Belgische en Europese evoluties op te volgen.

Aan het tijdschrift Deontologie &Tuchtrecht werken adviseurs uit de verschillende beroepsgroepen mee.

Het eerste deel van elk nummer bevat twee à drie doctrine-artikelen. Deze artikelen  kunnen alle beroepsgroepen interesseren en zijn dus beroepsgroepoverschrijdend, bijv. ”Hoe organiseren de verschillende beroepsgroepen de gevolgen van de tuchtstraf van schorsing?”.

Het tweede deel van elk nummer bestaat uit de rechtspraak: arresten (Hof van Justitie, het EHRM, het Grondwettelijk Hof, het Hof van Cassatie, de Raad van State) en tuchtrechtelijke uitspraken (interne tuchtorganen van de verschillende beroepsgroepen) die geselecteerd wordt volgens een vaste ontsluitingssystematiek. Elke gepubliceerde beslissing wordt verantwoord en geduid  in een korte of uitgebreidere noot.
D & T is een Nederlandstalig tijdschrift maar alle beslissingen worden in de originele taal gepubliceerd, de samenvattingen worden in het Nederlands  of in het Frans gegeven.
< Zie ook de voorstellingsfolder

Inzake rechtspraak (arresten en tuchtrechtelijke uitspraken) wordt een vaste ontsluitingssystematiek gehanteerd
:

1.Beroepsregels en waarden 
2. Handhaving beroepsregels - Algemeen

            2.0.   Algemeen
            2.1.   Het vooronderzoek
            2.2.   De opening en het houden van het tuchtonderzoek
            2.3.   Het tuchtdossier
            2.4.   De hoorzitting – De rechten van verdediging
            2.5.   De beslissing
            2.6.   Onderzoeksmaatregelen
            2.7.   De tuchtrechter
            2.8.   Beroep
            2.9.   Ordemaatregelen
            2.10. Gevolgen

 3. Sectorspecifieke regelingen
 3.1.   Private sector

                        3.1.0.   Algemeen
                        3.1.1.   Accountant en belastingconsulent
                        3.1.2.   Advocaat
                        3.1.3.   Apotheker
                        3.1.4.   Architect
                        3.1.5.   Arts
                        3.1.6.   Bedrijfsjurist
                        3.1.7.   Bedrijfsrevisor
                        3.1.8.   Boekhouder en fiscalist
                        3.1.9.   Dierenarts
                        3.1.10. Gerechtsdeurwaarder
                        3.1.11. Journalist
                        3.1.12. Notaris
                        3.1.13. Onderwijzend personeel
                        3.1.14. Vastgoedmakelaar
                        3.1.15. Verzekeringsmakelaar

3.2.   Publieke sector

                        3.2.0.   Algemeen
                        3.2.1.   Brusselse overheid
                        3.2.2.   Federale overheid
                        3.2.3.   Griffier en griffiepersoneel
                        3.2.4.   Lokale overheid
                        3.2.5.   Magistraat
                        3.2.6.   Militair 
                        3.2.7.   Vlaamse overheid                                                
3.2.8.   Waalse overheid
3.2.9.   Andere

 

4. Internationale en buitenlandse uitspraken

 

 

Om 5 jaar tijdschrift Deontologie & Tuchtrecht (D&T) te vieren wordt een studienamiddag over erelonen en deontologie georganiseerd: o.a. over de marktwerking, deontologisch toezicht versus justitieel toezicht,...

Bijzondere deelnameprijzen voor huidige abonnees op D&T en voor wie nieuw intekent opeen abonnement op D&T:

Voordeelprijs abonnees D&T:  €100 (btw excl.)
Niet-abonnees: € 185 (btw excl.) deelname Themanummer D&T

Voordeelpakket nieuwe abonnees op D&T: € 220 (btw excl.): deelname abonnement op jaargang 2016 (twv € 195: hierin is het themanummer D&T inbegrepen)

 
Newsletters
Consultez la liste complète et inscrivez-vous !
 
 
 
Flux RSS
Consultez la liste...............